Nederlandse startup Paebbl realiseert klimaatsucces: CO2 opslaan in steen in recordtijd

Een opwindende doorbraak in de wereld van duurzaamheid vindt plaats in Nederland, dankzij de Nederlandse startup Paebbl. Ze hebben een technologie ontwikkeld waarmee ze CO2 kunnen omzetten in steenpoeder, dat vervolgens dient als een duurzame grondstof voor betonproductie. Deze innovatie heeft het potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de aanpak van het wereldwijde klimaatprobleem.

Het probleem van CO2-afvang en -opslag is de afgelopen jaren steeds urgenter geworden, met initiatieven zoals het Porthos-project in Nederland, dat beoogt CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Wat Paebbl onderscheidt, is hun radicaal nieuwe benadering van dit probleem. Ze hebben een technologie ontwikkeld die overtollige CO2 omzet in steenpoeder, waardoor een probleem verandert in een waardevolle grondstof.

Wetenschapper Pol Knops, een van de oprichters van Paebbl, legt uit hoe hun technologie werkt. “CO2 reageert met olivijn. Op deze manier kunnen we CO2, dat meestal in gasvorm voorkomt, omzetten in een vast materiaal. Dit proces bootst eigenlijk het natuurlijke mineralisatieproces na waarmee de aarde koolstofdioxide uit de atmosfeer verwijdert, zoals de vorming van de rotsen van Dover.”

Een opmerkelijk detail is dat het mineralisatieproces van Paebbl miljoenen keren sneller verloopt dan natuurlijke mineralisatie. Wat normaal gesproken eeuwen zou duren, voltooit Paebbl in minder dan zestig minuten.

Het potentieel van deze technologie is aanzienlijk. De concentratie van CO2 in de atmosfeer, uitgedrukt in parts per million (ppm), is gestegen tot 420 ppm, wat al 800.000 jaar niet meer is voorgekomen. In Nederland wordt jaarlijks bijna 69 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dit overtollige CO2 verstoort het klimaat door warmte vast te houden, wat leidt tot wereldwijde opwarming.

Paebbl bevindt zich momenteel in de fase van opschaling, met een proefinstallatie in Rotterdam waar ze CO2 omzetten in steenpoeder. Hoewel de huidige productiecapaciteit bescheiden is in vergelijking met de totale CO2-uitstoot, streven ze ernaar hun capaciteit snel te vergroten. Deze opschaling vereist echter financiële ondersteuning, en Paebbl is van plan om binnenkort een nieuwe financieringsronde te starten.

Het succes van Paebbl is niet alleen van cruciaal belang voor de aanpak van klimaatverandering, maar het opent ook de deur naar economische kansen. De transitie naar duurzaamheid in de bouwsector kan de weg vrijmaken voor een nieuwe, groene economie en de betonindustrie voorzien van een milieuvriendelijk alternatief voor cement. Het is duidelijk dat Paebbl niet alleen streeft naar een schoner milieu, maar ook naar een duurzamere toekomst voor bedrijven en industrieën die momenteel sterk bijdragen aan de CO2-uitstoot.

In conclusie, de innovatieve benadering van Paebbl om CO2 op te slaan in de vorm van steenpoeder biedt hoop en belofte voor de toekomst van het milieu en de strijd tegen klimaatverandering. De snelheid waarmee ze dit proces uitvoeren en hun inspanningen om op te schalen, maken duidelijk dat deze startup een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van een schonere en duurzamere wereld.

 

bron: mt sprout

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen